ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Η αρχή της ιστορίας του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ χρονολογείται από το 1986, με το άνοιγμα του πρώτου εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος στην Πάφο. Από το 1986, ο όμιλος είναι κορυφαίος παραγωγός έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών υλικών, με τη διαχείριση 9 εργοστασίων έτοιμου σκυροδέματος που λειτουργούν στη Λεμεσό, στο Πισσούρι, στην Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς. Διαθέτει επίσης τρία ιδιόκτητα λατομεία που λειτουργούν ως εξής: ένα στη Λευκωσία στην περιοχή Μιτσερού, ένα στη Λεμεσό στην περιοχή Παρεκκλησιάς και ένα στην Πάφο στην περιοχή Ανδρολικού.

Ο σεβασμός, η έγνοια και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι περισσότερο από αυτονόητες έννοιες και αυτοσκοπός, κάτι που αντικατοπτρίζεται ουσιαστικά στην περιβαλλοντική μας πολιτική, καθώς ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές του ιδρύοντας δύο θυγατρικές εταιρείες. Την Athinodorou Green Earth Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και την Topblue Ltd, η οποία, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στον τομέα του υδατικού διαλύματος AdBlue το οποίο χρησιμοποιείται για τη μείωση των ρύπων που εκπέμπονται από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και συγκεκριμένα για τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx).

Όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας, προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου εργασίας τόσο για τους υπαλλήλους μας όσο και για τους συνεργάτες μας, χωρίς δυσάρεστα περιστατικά, τραυματισμούς ή ατυχήματα. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου ο καθένας από εμάς, όλοι μαζί, είμαστε υπεύθυνοι για την προσωπική μας ασφάλεια και την ασφάλεια των συναδέλφων μας.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Με ένα συνδυασμό αξιών όπως η επιχειρηματικότητα, η λειτουργική αποτελεσματικότητα, ο σεβασμός στο προσωπικό μας και στο περιβάλλον, εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και διαφάνειας με τον συνεργάτη μας, έτσι ώστε να δημιουργούνται αξίες από όλους.

Respect, care and environmental protection are more than self-evident concepts and an end in itself, something that is substantially reflected in our environmental policy, as the Group expanded its business by establishing two subsidiaries. Athinodorou Green Earth Ltd, wich operates in the waste recycling sector and Topblue Ltd, wich, inter alia, operates in the field to AdBlue aqueous solution which is used to reduce pollutants emitted by diesel vehicles and in particular to reduce harmful emissions  of nitrogen oxides (NOx).

With regard to safety and health issues, our priority is to create a safe workplace for both our employees and our partners, with no unpleasant incidents, injuries or accidents. That is why we have created an environment where we, each and every one of us, together, are responsible for our personal safety and the safety of our colleagues.

With a combination of values such as entrepreneurship, operational efficiency, respect four our personnel and the environment, we focus on achieving the long term the viability of our business activities by developing long term relationships of cooperation and transparency with our partner, so values are created of all.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Οι Εταιρείες μας

Athinodorou Beton
Limited

Athinodorou & Poullas
Super Beton Limited

Athinodorou & Prokataskeves
LIMITED

POULLAS & ATHINODOROU QUARRIES (AYIOI ILIOFOTOI) LTD

POULLAS TSADIOTIS
Limited

Skyramont Quarries
Limited

Topblue
Limited

Loading...