Ο Όμιλος Εταιριών Αθηνοδώρου Πρώτος και στα Φωτοβολταϊκά