Ετήσια “Αιμοδοσία Αγάπης” Athinodorou Group Of Companies” 2021

Ετήσια “Αιμοδοσία Αγάπης” Athinodorou Group Of Companies” 2021

Μια κοινή προσπάθεια του ομίλου Αθήνοδώρου, του κέντρου αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27.11.2021 απο τις 9:00 μέχρι τις 12:30. Στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει η εταιρεία Αθηνοδώρου για