Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ανακοινώνεται ότι ταχυδρομήθηκε σήμερα 19 Οκτωβρίου στα Μέλη της Εταιρείας η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στις 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Βιομηχανική Ζώνη Ανατολικού, 8501 Αγία