Ο όμιλος εταιρειών Αθηνοδώρου πρωτοπορεί και πάλι

Ο όμιλος εταιρειών Αθηνοδώρου πρωτοπορεί και πάλι

Για μία ακόμη φορά ο όμιλος εταιρειών Αθηνοδώρου πρωτοπορεί, εισάγοντας στο νησί μας το πρώτο στο είδος του θρυμματιστή ανακυκλώσιμων υλικών μάρκας Doppstaddt. Πρόκειται για αυτόνομο κινητό εργοστάσιο επεξεργασίας Αδρανών Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (κοινώς γνωστά ως ΑΕΚΚ),