Ο Όμιλος Εταιριών Αθηνοδώρου Πρώτος και στα Φωτοβολταϊκά

Ο Όμιλος Εταιριών Αθηνοδώρου Πρώτος και στα Φωτοβολταϊκά

Από  Pafos Press  July 6, 2017 Ο Όμιλος Εταιριών Αθηνοδώρου Πρώτος και στα Φωτοβολταϊκά. Τον Όμιλο Εταιρειών Αθηνοδώρου τον έχουμε ταυτισμένο με την εταιρεία Αθηνοδώρου Μπετόν όμως είναι πολύ περισσότερα από αυτό που όλοι νομίζουμε.  Ο Όμιλος Εταιρειών Αθηνοδώρου διαθέτει μια πλειάδα